کنفرانس بین‌المللی جهش تولید و اثرات آن بر اقتصاد ایران در سایه بحران کرونا

شهرداری استان البرز و شرکت زمین سازه صدرا و فصلنامه اقتصاد و توسعه پایدار

کنفرانس بین‌المللی جهش تولید و اثرات آن بر اقتصاد ایران در سایه بحران کرونا

شهرداری استان البرز و شرکت زمین سازه صدرا و فصلنامه اقتصاد و توسعه پایدار

اسلاید شو

پوستر کنفرانس
پیوندهای مفید
مجلات پشتیبان

 

 انجمن اقتصاد و توسعه منطقه ای به عنوان حامی معنوی و برگزارکننده همکار پیوست


سرکار خانم دکتر نرگس صالح نیا به کمیته علمی کنفرانس پیوست

http://n.salehnia.profcms.um.ac.ir/
 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران به جمع حامیان همایش پیوست

اتحادیه تاکسیرانی کل کشور  به جمع حامیان همایش پیوست

شهرداری کرج  به جمع برگزارکنندگان همایش پیوست

گروه پژوهش و فناوری  به جمع حامیان همایش پیوست