اولین کنفرانس ژئوشیمی کاربردی ایران با تکیه بر حمایت از کالای ایرانی

اولین کنفرانس ژئوشیمی کاربردی ایران با تکیه بر حمایت از کالای ایرانی

اولین کنفرانس ژئوشیمی کاربردی ایران با تکیه بر حمایت از کالای ایرانی

اولین کنفرانس ژئوشیمی کاربردی ایران با تکیه بر حمایت از کالای ایرانی

دریافت مدرک آکسفورد سرت
مجله پشتیبان چاپ مقالات
عضویت در اهل قلم و مزایای آن
برگزارکنندگان
اعضای هیئت علمی و حامیان

با استعانت از خداوند متعال، "اولین کنفرانس ژئوشیمی کاربردی ایران با تکیه بر حمایت از کالای ایرانی" با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی برگزار خواهد شد. باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه ، دبیرخانه اجرایی انتظار دارد این همایش با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط با زنجیره طراحی ، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا اعم از مسئولین، متخصصین ، مهندسین ، کارشناسان و صاحب نظران می باشد برگزار گردد. تا با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی گامی استوار برداریم. برنامه ، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفه ایی ، تعامل با انجمن های ملی و بین المللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خود باوری علمی در کشور ، تمرکز بر مسائل و چالشهای روز ، طراحی محتوای علمی و کاربردی برای مسئولین می باشد . امید است با حمایت محققان و صاحب نظران عزیز این مرز و بوم بتوان گامهای استواری برداشت.

پیرو عقد تفاهم‌نامه دبیرخانه کنفرانس با موسسات ANCCP ایتالیا و MPT اتریش امکان صدور گواهی‌نامه بین‌المللی این موسسات برای شرکت‌کنندگان در کنفرانس که تمایل دارند فراهم شده است این گواهی‌نامه به زبان انگلیسی و  علاوه بر گواهی اصلی کنفرانس صادر می‌گردد.


انواع مقالات ذیل مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت: 

1) مقالات علمی-پژوهشی 

2) مقالات علمی-ترویجی (مروری)

3) مطالعات موردی 

4) مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی 

5) طرح های تحقیقاتی

خواهشمند است نویسندگان و پژوهشگران گرامی پیش از ارسال مقالات نکات زیر را با دقت مطالعه نمایند.

- مقالات باید در Microsoft Word آماده و ارسال گردند. از ارسال نسخه PDF مقاله خودداری نمایید. 

- در مقاله، پس از نام نویسنده، حتما باید وابستگی (Affiliation) نویسنده به دانشگاه خود، ذکر گردد.


پورتال"اولین کنفرانس ژئوشیمی کاربردی ایران با نگاه حمایت از کالای ایرانی " راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیتهای جاری کنفرانس نیز باشند.