کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

سازمان پدافند غیر عامل و شهرداری تهران، پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی و شرکت زمین سازه صدرا

کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

سازمان پدافند غیر عامل و شهرداری تهران، پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی و شرکت زمین سازه صدرا

اعضای هیئت علمی و حامیان داخلی
نویسندگان
مجلات پشتیبان
نمایه سازی مقالات
اعضای هیئت علمی

۲ مطلب توسط «کنفرانس» ثبت شده است

اعلام حمایت انجمن های علمی

چاپ مقالات برتر در مجلات ISI فوری و معتبر اروپایی

آغاز به کار رسمی دبیرخانه کنفرانس مدیریت بحران 

همزمان با هفته پدافند غیر عامل

کنفرانس حضوری و با رعایت پروتکل  بهداشتی برگزار می شود

ظرفیت محدود و منحصر به مقاله دهندگان است

ریاست کنفرانس: 

سردار غلامرضا جلالی 

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور

اعضای هیئت علمی و شورای سیاست گذاری