کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

سازمان پدافند غیر عامل، انجمن پدافند غیر عامل و سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران، شرکت زمین سازه صدرا و آکادمی علوم قزاقستان

کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

سازمان پدافند غیر عامل، انجمن پدافند غیر عامل و سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران، شرکت زمین سازه صدرا و آکادمی علوم قزاقستان

اعضای هیئت علمی و حامیان داخلی
نویسندگان
مجلات پشتیبان
نمایه سازی مقالات
اعضای هیئت علمی

۲ مطلب توسط «کنفرانس» ثبت شده است

ریاست افتخاری کنفرانس: 

سردار غلامرضا جلالی 

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور


دبیر اجرایی: دکتر سید علیرضا آشفته 09121341857


اعضای هیئت علمی و شورای سیاست گذاری