اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اسلاید شو

مهلت ارسال مقالات

15 دی ماه 1398 (امکان ارسال گواهی پیش از موعد وجود دارد)

برگزاری کنفرانس 

25 دی ماه 1398 (امکان ارسال گواهی پیش از موعد وجود دارد)

نتایج داوری

حداکثر 5 روز 

امکان داوری زودهنگام وجود دارد