اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اسلاید شو

تلفن دبیرخانه

02166490179 و 02166490178

پشتیبانی دبیرخانه

09121341857

ایمیل همایش

iriconf.info@gmail.com

آدرس دبیرخانه

میدان انقلاب خ 16 آذر ک پارسی پ 6

لطفا به جهت ازدیاد کار دبیرخانه از تماس غیر ضروری پرهیز کنید