کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

اسفند ماه 1399 ( به اسفند ماه 1400 موکول شد)

اسلاید شو

اعضای هیئت علمی و حامیان داخلی
آخرین مطالب
پیوندهای مفید
مجلات علمی و پژوهشی طرف قرارداد
هیئت علمی و حامیان بین المللی
روزنامه سبزینه حامی کنفرانس

مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و نقش آن در آمایش سرزمین

جهانی شدن و اثرات آن بر فنآوری‌های نوین در تولید، توزیع و مصرف محصولات کشاورزی

نقش بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در کشاورزی

زمین‌شناسی زیست محیطی، مخاطرات زمین و مدیریت بحران 

زمین‌شناسی اقتصادی و منابع معدنی

زمین‌شناسی مهندسی، مسائل ژئوتکنیکی، زمین‌شناسی ساختمانی و تکتونیک

مطالعات آب‌شناسی و ژئوموفولوژی

کاربرد مواد مرکب، نانو مواد، مصالح نوین در مهندسی عمران و نقش آن در آمایش سرزمین

نقش دینامیک سازه، زلزله و زلزله‌شناسی در توسعه پایدار

روش‌های نوین کنترل فعال، نیمه فعال و غیرفعال سازه‌ها در برابر زلزله در توسعه پایدار

روش‌های بهینه‌سازی در سازه‌ها و نقش آن در آمایش سرزمین

بررسی روش‌های مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر انفجارات عملیات تروریستی و عوامل دیگر

مدیریت و بهینه‌سازی انرژی در بخش صنایع و معادن

بهره گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های جایگزین، راهبردها و چالش ها

جهانی‌شدن، مسائل زیست محیطی و صنایع جدید

صنایع و مخاطرات محیطی.

مخاطرات انسانی و محیطی و مدیریت بحران

بسترهای جغرافیایی توسعه سرزمین با رویکرد آمایشی

مدیریت فضای شهری با تأکید بر گسترش کلان شهری، چالش‌ها و راهبردها

توسعه پایدار روستایی، چشم‌اندازها، چالش‌ها، پارادایم‌ها و رویکردها

بهره‌گیری از فنآوری های نوین در معماری و شهرسازی پایدار

اقتصاد مقاومتی، سیاست های تجاری، قوانین و مقررات

آمایش سرزمین و توسعه متوازن اقتصادی

آمایش سرزمین، مناطق مرزی، چالش ها و راهکارها

آمایش سرزمین، بازاریابی و مدیریت بازار و تعامل با مشتری(CRM)

آمایش سرزمین و شناسایی فرصت ها و تهدیدها به منظور برنامه ریزی  و بازنگری در ساختارهای سازمانی