اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اسلاید شو

آثار برتر همایش در فصول یک کتاب زلزله برای علاقمندان چاپ و منتشر خواهد شد. این کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و دارای فیپا و نمایه در کتابخانه ملی ایران خواهد بود.