اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران

شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر, انتشارات فرهیختگان دانشگاه , Central South University دانشگاه

اسلاید شو

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند به منظور به ارج نهادن به پژوهشگران گرامی، شورای سیاستگذاری همایش اقدام به تهیه و ارسـال گواهینامه بین المللی DNW اتریش نموده است. پژوهشگرانی که در کنـفرانس ثبت نام و شرکت نمایند این گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد. هزینه صدور هر گواهی نامه برای هر فرد 70 هزار تومان می باشد.